60 năm toàn quốc kháng chiến (1946-2006)

Quá trình lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp, mở đầu tại Nam bộ, Trung bộ, Hà Nội, Hải Phòng... Cụ thể về 60 ngày đêm chiến đấu của quân và dân Thủ đô Hà Nội. Cũng nêu các văn kiện về toàn quốc kháng chiến

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Như Khôi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 S111m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn