Quản lý và phát triển nguồn nhân lực xã hội

Những vấn đề liên quan tới nguồn nhân lực: dân số, đặc điểm của nguồn nhân lực Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội, tiền lương và bảo hiểm xã hội, việc phân bố dân cư và chuyển dịch cơ cấu lao động...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 331.11 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn