Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng

Sách giới thiệu lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng bằng tài sản: tài sản cầm cố và tài sản thế chấp của khách hàng vay, bằng tài sản của bên thứ 3, tài sản hình thành từ vốn vay, đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. Cũng nêu phương hướng và giả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.07 C101b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn