L'Europe et la protection des dessins et modèles\

Báo cáo tổng kết những thành quả đạt được trong việc bảo vệ hội họa của Pháp và phân tích sự cần thiết có những quy định của pháp luật về vấn đề này

Lưu vào:
Tác giả chính: Jacques Myard
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Sager, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9 E207r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn