Giới thiệu Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Giới thiệu Luật hàng không dân dụng VN, sự cần thiết ban hành, đánh giá tác động của Luật, bố cục của Luật và toàn văn bộ Luật

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0978 Gi-462t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn