Trích dẫn APA

(2006). Pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam. Hà Nội: Tư pháp.

Chicago Style Citation

Pháp Luật Cạnh Tranh Tại Việt Nam. Hà Nội: Tư pháp, 2006.

Trích dẫn MLA

Pháp Luật Cạnh Tranh Tại Việt Nam. Hà Nội: Tư pháp, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.