Đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sách giới thiệu Văn hóa các dân tộc thiểu số trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nêu giá trị truyền thống và việc xây dựng, phát triển văn hóa một số dân tộc ở Tây bắc, Tây nguyên và Tây Nam bộ

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Văn Bính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.8 Đ462s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn