Discours et Allocutions du Président\

Sách tập hợp các bài diễn văn, phát biểu và các báo cáo của Chủ tịch Quốc hội Pháp Philippe Séguin trong năm 1995

Lưu vào:
Tác giả chính: Philippe Séguin
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Réunies, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 966.23 D313c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn