Mission du groupe d'Amitié France-Grèce, Septembre 1994\

Báo cáo giới thiệu tình hình kinh tế - chính trị Hy lạp trước và sau cải cách năm 1993; phân tích sự đổi mới trong chính sách đối ngoại của Hy lạp và thể chế Nghị viện Hy lạp

Lưu vào:
Tác giả chính: Francisque Perrut
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Sager, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 914 M313s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn