Cục diện Châu Á Thái Bình Dương

Một số thông tin dự báo tình hình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của khu vực châu Á - Thái bình dương, nhất là Đông Bắc Á và Đông Nam Á, để xác định sự tác động đối với Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.5 C506d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn