Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Bằng các tư liệu lịch sử và thực tiễn để trình bày quá trình Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy toàn quân đánh thắng đội quân xâm lược của thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Trung
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.0092 T455t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn