Trích dẫn APA

Trần, T. T. (2006). Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Trần, Trọng Trung. Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Trích dẫn MLA

Trần, Trọng Trung. Tổng Tư Lệnh Võ Nguyên Giáp. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.