Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 48

Bao gồm các văn bản pháp luật của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc tổ chức các ngày lễ kỷ niệm, lãnh đạo bầu cử Quốc hội khóa VIII, phân phối lưu thông, công tác tài chính Đảng, sắp xếp tổ chức...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn