Biên niên sử các đại hội Đảng cộng sản Việt Nam. Tập 2

Về các Đại hội Đảng từ Đại hội V đến Đại hội X gồm các vấn đề: bối cảnh diễn ra Đại hội, kết quả và ý kiến Đại hội, văn kiện Đại hội

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 B305n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn