Luật đê điều

Toàn văn về Luật đê điều với các quy định chung, quy hoạch, bảo vệ và sử dụng đê điều, hộ đê, quản lý, thanh tra và xử lý vi phạm, và các điều khoản thi hành

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.092 L504đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn