Colloque Parlementaire France - Tunisie

Sách tập hợp các bài phát biểu và ý kiến trao đổi của đại biểu Nghị viện Cộng hòa Pháp và Tuynidi trong cuộc hội thảo về sự đảo lộn kinh tế và những hậu quả xã hội do nó gây ra, những phương hướng phát triển song phương và đa phương...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Reprotechnique service, 1964
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328 C428l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn