Luật bình đẳng giới

Toàn văn Luật bình đẳng giới, gồm: những quy định chung, bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, các biện pháp thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân khi thực hiện, thanh tra giám sát

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.08 L504b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn