Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghiên cứu những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN để thiết kế mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Trí Úc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 321.009 M450h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 06-05-2007 00:00  Gọi tài liệu này về