Diện mạo và vị thế Thăng Long-Hà Nội qua 1000 năm lịch sử

Về vùng đất Hà Nội cổ xưa: thành Cổ Loa; thành Thăng Long thời Lý, Trần, Tây Sơn và Triều Nguyễn; Thành phố Hà Nội thời Pháp thuộc, giai đoạn 1945-1975, là thủ đô của Việt Nam, quy hoạch xây dựng khi vào thế kỷ 21

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Ninh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hội nhà văn, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 D305m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn