Rapport d'information préalable au débat d'orientation budgétaire-poursuivre la maitrise des finances publiques\

Báo cáo phân tích thực trạng thu chi ngân sách năm 1995, nhất là sự thiếu hụt ngân sách và gợi ý những phương hướng cân đối và làm tăng ngân sách năm 1996 chủ yếu thông qua việc dành quyền tự chủ cho tài chính công cộng

Lưu vào:
Tác giả chính: Philippe Auberger
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Automédon, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 336 R109p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn