Đất nước Việt Nam qua các đời: Nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam

Về địa lý lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ từ Văn Lang, Âu Lạc tới thời Đinh Lê, Trần, Hồ; những thay đổi về địa lý hành chính thời thuộc Minh, Lê Nguyễn; Các tỉnh Việt Nam đời Nguyễn và sự mở mang lãnh thổ vào Nam qua các đời Lý, Trần, Hồ, Lê...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Duy Anh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 911.09 Đ124n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn