Pour une nouvelle stratégie mondiale contre le sida\

Sách tóm tắt lịch sử và quá trình phát triển của bệnh AIDS trên thế giới; phân tích sự cần thiết hỗ trợ từ các nước phát triển cho các nước đang phát triển để phòng chống AIDS; nêu lên các giải pháp để ngăn ngừa sự lan truyền cuả căn bệnh này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bernard Debré
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Automédon, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 616.8 P435r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn