Dặm dài đất nước: Những vùng đất con người tâm thức người Việt. tập 1

Tập hợp chuyên khảo lịch sử liên quan đến vùng đất, con người các tỉnh phía Bắc, Thủ đô Hà Nội và phụ cận

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Vượng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 D114d
Bản Unknown Checked outHạn: 09-04-2009 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn