Các biểu tượng của nội giới hay cách đọc triết học về kinh dịch

Bình giải một phần của cuốn Điển thư (Kinh dịch) gồm giới thiệu chung về cuốn sách và cach thức vận hành, về tính tổng thể, phân tích các trường hợp của các biểu tượng đặc trưng cũng như khi dược chuyển hóa, nêu cách đọc có nối tiếp một số đoạn trích để tạo ra chuỗi suy tư về nội tại và tương lai...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Francois Jullien
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 133.33 C101b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn