Tháp bút, Đài nghiên, Đình Trấn Ba - Lời nhắn của người xưa

Khảo cứu và dẫn giải những câu đối đại tự, bài minh, văn bia trên Tháp bút, Đài nghiên, Đình Trấn Ba ở ngoài Đền Ngọc Sơn

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7029 Th109b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn