Những nền văn minh thế giới: Thế giới cận đại

Lịch sử từ Cách mạng tư sản Anh 1604 đến Cách mạng Nga 1917, là thời kỳ ra đời, phát triển và suy yếu của CNTB, tiếp nối tới giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và bùng nổ Chiến tranh thế giới I

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909 Nh556n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn