Giáo trình lịch sử kinh tế quốc dân

Về quá trình phát triển kinh tế, đặc điểm kinh tế, các mô hình và xu hướng phát triển kinh tế của các nước TBCN, XHCN, nước đang phát triển và các nước ASEAN như Mỹ, Nhật Bản, Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.09 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn