Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E.Porter

Phân tích về chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh, cấu trúc các ngành kinh doanh, đối thủ cạnh tranh, tín hiệu thị trường, môi trường kinh doanh tổng quát và đưa ra các quyết định chiến lược

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Ngọc Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.6048 Ch305l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn