Quy định mới về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

Bao gồm các văn bản pháp luật mới về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính với các quy định chi tiết về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính, thời hạn trả nợ, hoạt động bán khoản...

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 346.073 Qu600đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn