Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Gồm các quy định hướng dẫn chung về Bộ luật tố tụng hình sự, tổ chức điều tra hình sự, thành lập cơ quan điều tra hình sự, quy định về thi hành án, chấp hành hình phạt tù, bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347.05 C101v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn