Liên kết ASEAN trong thập niên đầu thế kỷ XXI

Nêu những thành tựu và hạn chế của quá trình liên kết ASEAN trong những thập niên qua và đầu thế kỷ XXI trong hợp tác an ninh, chính trị, khoa học, công nghệ, văn hóa...; Bài học kinh nghiệm và những kiến nghị cho Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đức Thành
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.59 L305k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn