Các văn bản pháp luật về cạnh tranh

Gồm toàn văn Luật cạnh tranh và các văn bản quy định về thi hành luật, bán hàng đa cấp, xử lý vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0721 C101v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn