Hỏi đáp môn triết học Mác - Lê Nin

Gồm 52 câu hỏi đáp về những nội dung trọng điểm môn triết học Mác - Lê Nin theo tinh thần đổi mới của Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.411 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn