Báo cáo cập nhật nghèo 2006 nghèo và giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 1993 - 2004

Nghiên cứu điều tra mức sống dân cư và hộ gia đình ở các vùng miền của Việt Nam, đưa ra bức tranh toàn cảnh về động thái nghèo và giảm nghèo, các nguyên nhân để đề xuất các giải pháp nhằm giảm đói nghèo và phát triển bền vững

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362.5 B108c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn