Vers l'Europe des avocats

Báo cáo đưa ra kết quả khảo sát và những kết luận của Đoàn ĐBQH Pháp về hoạt động và tổ chức dịch vụ luật sư tại một số nước châu âu

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Sager, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.023 V206s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn