Quản lý tài chính công ở Việt Nam

Phân tích về quản lý tài chính công và bộ máy quản lý tài chính công ở Việt Nam; Quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công và tài chinh trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; Chế độ kế toán, thanh tra, kiểm tra quản lý tài chính công...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Thị Nhài
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tài chính, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.03 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 03-07-2014 00:00  Gọi tài liệu này về