Histoire des institutions publiques\

Sự phát triển của các cơ quan công quyền và tổ chức bộ máy nhà nước của Pháp từ cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đến nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Gérard Sautel
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1990
Phiên bản:xb.lần thứ 7
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn