Institutions politiques et droit constitutionnel\

Giới thiệu và phân tích những khái niệm đại cương về nhà nước công quyền, luật hiến pháp, về thể chế chính trị, lịch sử hình thành các thể chế chính trị của Pháp và thể chế đệ ngũ Cộng hòa

Lưu vào:
Tác giả chính: Marcel Prélot
Đồng tác giả: Jean Boulouis
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1990
Phiên bản:xb.lần thứ 11
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn