Sự tiếp xúc văn hóa Việt Nam với Pháp

Về sự tiếp xúc với phương Tây trước cuộc xâm lược, giữa đạo Gia tô và văn hóa cũ, quá trình diễn biến tư tưởng của Việt Nam trong gần một thế kỷ, quá trình tiếp thu văn hóa Pháp, sự tiếp xúc ngôn ngữ và văn học giữa VN và Pháp...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.09 S550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn