Tây nguyên trên đường phát triển bền vững

Về vai trò và vị trí của Tây nguyên, vấn đề xây dựng Tây Nguyên thành một vùng kinh tế giàu có, vững mạnh về chính trị, an ninh quốc phòng. Cũng nêu các vấn đề cần giải quyết về vật chất và tinh thần, cơ chế và chính sách ở Tây Nguyên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.9597 T126n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn