Trích dẫn APA

(2007). Cổng làng Hà Nội xưa và nay. Hà Nội: Văn hoá thông tin.

Chicago Style Citation

Cổng Làng Hà Nội Xưa Và Nay. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2007.

Trích dẫn MLA

Cổng Làng Hà Nội Xưa Và Nay. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.