Droit civil: Les suretés, la publiccité foncière\

Tài liệu phân tích các quyền được bảo đảm trong luật dân sự về động sản, bất động sản

Lưu vào:
Tác giả chính: Philippe Simler
Đồng tác giả: Philippe Delebecque
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Dalloz, 1989
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn