Quản lý dự án công trình xây dựng

Tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn thi công, hệ thống các nội dung quản lý, phương pháp quản lý dự án, các yêu cầu quản lý cùng với trách nhiệm giám đốc dự án công trình xây dựng

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.47 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn