Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề tôn giáo ở Việt Nam; đặc điểm và vai trò tôn giáo Việt Nam nhất là đời sống văn hóa. Cũng đề cập đến một số vấn đề về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Phiên bản:In lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 200.9597 L600l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn