Lê Duẩn tuyển tập (1950-1965). tập 1

Sách tập hợp các tác phẩm của đồng chí Lê Duẩn giai đoạn 1950-1975 về sự vận dụng và phát triển đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của Cách mạng Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 L250d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn