100 câu hỏi đáp về Khảo cổ học ở Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu những tri thức có liên quan tới các loại hình di sản văn hóa vật thể cổ xưa đã được phát hiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để có cái nhìn tổng quan về cách thức tiếp cận, gìn giữ, phát huy giá trị của kho tàng di sản văn hóa. Cung giới thiệu một số kiến thức phổ thông về khảo cổ học...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 930.1 M458t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn