Traité de droit constitutionnel\

Đây là bộ chuyên luận gồm 5 tập về luật Hiến pháp; đề cập những vấn đề cơ bản về luật, luật hiến pháp, thể chế nhà nước, công chức, công đoàn, các hiệp hội, và quyền cơ bản của công dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Léon Duguit
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Boccard
Phiên bản:xb.lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn