Lexique droit constitutionnel\

Đây là cuốn từ điển tiếng Pháp giải thích các thuật ngữ của luật hiến pháp

Lưu vào:
Tác giả chính: Pierre Avril
Đồng tác giả: Jean Gicquel
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Vendôme: PUF, 1992
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: Unknown
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn