Trích dẫn APA

(1994). Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Hệ Thống Hóa Các Văn Bản Pháp Luật Về Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994.

Trích dẫn MLA

Hệ Thống Hóa Các Văn Bản Pháp Luật Về Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.