Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về